Xử lý nước thải

Xử lý nước thải phòng thí nghiệm

Xử lý nước thải phòng thí nghiệm

Hiện nay, môi trường ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước ở các sông, hồ, kênh rạch. Để khắc phục tình trạng trên Công ty môi trường Envico đưa ra những phương pháp xử lý

Xử lý nước thải chế biến bột khoai mỳ

Xử lý nước thải chế biến bột khoai mỳ

Hiện nay, môi trường ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước . Để khắc phục tình trạng trên Công ty môi trường Envico đưa ra những phương pháp xử lý với các công nghệ tiên

Xử lý nước thải bằng thực vật thủy sinh

Xử lý nước thải bằng thực vật thủy sinh

Công ty môi trường Envico chuyên nhận thi công xây dựng, thiết kế lắp đặt và tư vấn cho các công trình xử lý nước thải, đặc biệt là xử lý nước thải thuộc da. Việt Nam hiện nay đang là

Xử lý nước thải ngành mạ điện

Xử lý nước thải ngành mạ điện

Mạ điện là một trong những ngành ô nhiễm rất cao bởi các tác nhân chính sau: hơi hóa chất độc hại, nước thải có độ pH thay đổi từ thấp đến cao chứa nhiều ion kim loại nặng gây

Xử lý nước thải ngành thuộc da

Xử lý nước thải ngành thuộc da

Công ty môi trường Envico chuyên nhận thi công xây dựng, thiết kế lắp đặt và tư vấn cho các công trình xử lý nước thải, đặc biệt là xử lý nước thải thuộc da. Việt Nam hiện nay đang

Xử lý nước thải cơ sở sản xuất giết mỗ

Xử lý nước thải cơ sở sản xuất giết mỗ

Cuộc sống của con người ngày càng phát triển, những nhu cầu cơ bản cũng theo đó mà ngày càng đòi hỏi cao hơn. Đã qua lâu rồi cái thời “ăn chắc mặt bền” để chuyển qua giai đoạn ngày

Xử lý nước thải cơ sở sản xuất thạch dừa

Xử lý nước thải cơ sở sản xuất thạch dừa

Hiện nay, môi trường ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước ngầm ở các bãi chôn lấp rác thải. Để khắc phục tình trạng trên Công ty môi trường Envico đưa ra những phương

Tin tức liên quan