Xử Lý Nước Thải Bằng Phương Pháp Sinh Học – PGS Nguyễn Văn Phước

Công ty Môi trường Envico là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ môi trường, Envico đã thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cho cộng đồng và các doanh nghiệp trong nước và nước ngòai. Chúng tôi hỗ trợ các nhà đầu tư thiết kế – xây dựng  các hệ thống khống chế ô nhiễm, bảo vệ môi trường và phát triển công nghệ sản xuất sạch hơn. Hôm nay, Envico trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bộ tài liệu “Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học – PGS Nguyễn Văn Phước”

-Dowload: Tài liệu Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học – PGS Nguyễn Văn Phước

Công cp Công Nghệ Môi Trường Envico

Xử Lý Nước Thải Bằng Phương Pháp Sinh Học – PGS Nguyễn Văn Phước
Tin tức liên quan