Tài Liệu Xử lý nước thải đô thị và Công nghiệp – Lâm Minh Triết

Công ty Môi trường Envico là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ môi trường, Envico đã thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cho cộng đồng và các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Chúng tôi hỗ trợ các nhà đầu tư thiết kế – xây dựng  các hệ thống khống chế ô nhiễm, bảo vệ môi trường và phát triển công nghệ sản xuất sạch hơn.  Envico trân trọng giới thiệu các bạn đọc tài liệu ” xử lý nước thải đô thị và Công nghiệp – GS Lâm Minh Triết”

Đăng ký thông tin để được download tài liệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909794445