Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ Sơ Môi Trường, Hóa Chất: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Hệ Thống Xử Lý: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo Hành, Bảo Trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Dịch vụ cải tạo hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải xây dựng, lắp đặt trong các nhà máy, cơ sở sản xuất nhằm thục hiện nghiêm ngặt quy định của Luật Môi trường về xả thải. Trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi...

Dịch vụ vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải TPHCM

Vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải là việc vận hành nhằm kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của các công trình xử lý nước thải đối với quy định, yêu cầu về bảo vệ môi...

Dịch vụ bảo trì, cải tạo vận hành hệ thống Xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải sau một thời gian hoạt động, vận hành thường xuống cấp và không đạt được hiệu quả như mong muốn, hay doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng kinh doanh tăng sản xuất nên...

Bảo trì hệ thống xử lý nước thải định kỳ tối ưu chi phí ENVICO

Bảo trì hệ thống xử lý nước thải là một bước vô cùng quan trọng đối với các hệ thống đang vận hành. Việc bảo trì đảm bảo rằng đầu ra của nước thải đáp ứng được yêu cầu đối...

0909 79 44 45