CÁC HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP CẦN CÓ

💢 CÁC HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP CẦN CÓ ✨✨ Để dự án chính thức đi vào xây dựng cũng như hoạt động cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các doanh nghiệp cần có đầy đủ các hồ sơ...

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Theo hướng dẫn của Thông tư 27/2015/TT – BTNMT quy định: Tất cả các doanh nghiệp phải lập báo cáo giám sát môi trường nhằm giám sát các chất thải phát sinh trong suốt quá trình chuẩn bị, xây dựng...

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là thủ tục pháp lý môi trường hết sức quan trọng mà doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cần hoàn thành trước khi thành lập và xây dựng doanh nghiệp. Envico chuyên thực...

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường là thủ tục pháp lý môi trường hết sức quan trọng mà doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cần hoàn thành trước khi thành lập và xây dựng doanh nghiệp. Envico chuyên thực...

0909 79 44 45