Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ Sơ Môi Trường, Hóa Chất: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Hệ Thống Xử Lý: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo Hành, Bảo Trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Quy định về thực tập nghề nghiệp và khóa luận tốt nghiệp

589 Views -

Các quy định, biểu mẫu về môn học Thực tập nghề nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp dành cho SV ngành KTMT (Lưu hành nội bộ trong Khoa Môi trường – NLU). Sinh viên click vào các link ở dưới để tải về:

Quy định về thực tập nghề nghiệp

Phiếu đăng ký KLTN, Cấu trúc và bố cục của khóa luận và đồ án tốt nghiệp

0909 79 44 45