CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH CHUNG

I.CHÍNH SÁCH THANH TOÁN – Thanh toán trực tiếp tiền mặt. – Thanh toán khi nhận được hàng – Thanh toán bằng hình thức...

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa...

Xử lý Chlorine trong nước

Chlorine hoặc Chloramines (clo kết hợp với amoniac) là phương pháp được lựa chọn để khử trùng trong hầu hết các...

0909 79 44 45