Văn bản pháp lý môi trường

Bộ Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Nước Thải

Bộ Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Nước Thải

Envico trân trọng giới thiệu đến độc giả về Tiêu chuẩn nước thải trong bộ tiêu chuẩn môi trường Việt Nam QCVN 62-MT:2016/BTNMT -Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi có hiệu lực thi

Quy Chuẩn Về Khí Thải và Tiếng Ồn

Quy Chuẩn Về Khí Thải và Tiếng Ồn

Envico trân trọng giới thiệu đến độc giả các quy chuẩn về Khí thải và Tiếng ồn trong bộ  quy chuẩn môi trường Việt Nam QCVN 19:2009/BTNMT -Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp

Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Luật, nghị định, thông tư môi trường, an toàn hóa chất 1.Luật bảo vệ môi trường 2014 (Mã số: PL01) -Ghi chú: Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực

Tin tức liên quan