Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ sơ Môi trường: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Dự án công trình: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo hành, bảo trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Bài giảng môn học Quá trình thiết bị trong CNMT

Môn học trang bị cho người học những khái niệm, định nghĩa, các kiến thức căn bản về các quá trình vận chuyển...

Quy định về thực tập nghề nghiệp và khóa luận tốt nghiệp

Các quy định, biểu mẫu về môn học Thực tập nghề nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp dành cho SV ngành KTMT (Lưu hành...

Mẫu đơn đăng ký môn học

Sinh viên tải file mẫu dưới đây về để sử dụng Click vào đây để tải file  

Bài giảng “An toàn Sức khỏe Môi trường”

An toàn – Safety, Sức khỏe – Healthy  và Môi trường – Environment, hay còn được viết tắt là SHE, HSE, EHS Học...

Giào trình Công nghệ và công trìnhXử lý nước thải quy mô nhỏ

Giáo Trình Công nghệ và công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ – Trần Đức Hạ

Envico trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bộ tài liệu ” Giáo trình công nghệ và công trình xử lý nước thải...

Xử Lý Nước Thải Bằng Phương Pháp Sinh Học – PGS Nguyễn Văn Phước

Công ty Môi trường Envico là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ môi trường, Envico đã thực...

Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải Bệnh viện – Chủ Biên PGS.TSKH Nguyễn Xuân Nguyên

Bộ tài liệu bao gồm 5 chương: Chương 1: Những đặc điểm chính của nước thải bệnh viện Chương 2: Sự nguy hiểm về...

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ – Tác giả André

Giới thiệu Giáo trình Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Đô Thị Giáo trình Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Đô Thị – André...

Văn bản pháp luật-Tiêu chuẩn nước thải Việt Nam - Công ty Môi trường ENVICO

Bộ Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Nước Thải

Envico trân trọng giới thiệu đến độc giả về Tiêu chuẩn nước thải trong bộ tiêu chuẩn môi trường Việt Nam QCVN...

Văn bản pháp luật-Tiêu chuẩn nước thải Việt Nam - Công ty Môi trường ENVICO

Quy Chuẩn Về Khí Thải và Tiếng Ồn

Envico trân trọng giới thiệu đến độc giả .các quy chuẩn về Khí thải và Tiếng ồn trong bộ quy chuẩn môi trường...

Văn bản pháp luật-Tiêu chuẩn nước thải Việt Nam - Công ty Môi trường ENVICO

Quy Chuẩn Về Chất Lượng Nguồn Nước Và Nước Cấp Sinh Hoạt

Envico trân trọng giới thiệu đến độc giả các quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng nguồn nước và nước cấp sinh...

Văn bản pháp luật-Tiêu chuẩn nước thải Việt Nam - Công ty Môi trường ENVICO

Văn bản pháp luật

* Luật bảo vệ môi trường 2020 (Số 72/2020/QH14) Ghi chú: Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền,...

0909 79 44 45