Home »

Khách hàng

Danh sách khách hàng tiêu biểu của Envico

Danh sách khách hàng tiêu biểu của Envico

STT DỰ ÁN / CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA ĐIỂM CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ No. Project/Investor Location WW SW ED EC CS CƠ KHÍ; XI MẠ; ĐÚC _ MECHANICS; PLATING; CASTING 1 Công ty TNHH Cơ Khí Xây dựng & TM Tiến Tiến Tân Phú – Tp. HCM

Tin tức liên quan