Logo và Thương hiệu

Chữ Envi là viết tắt của Environment (Môi trường), chữ Co là viết tắt chữ Company (Công ty). Hình ảnh 2 chiếc lá và giọt nước thể hiện ngành nghề chính của Envico là xử lý nước, xử lý ô nhiễm môi trường và tư vấn quản lý môi trường.

Logo Envico thiết kế hình mũi tên nhọn ở phía trước, thông qua chữ “EN” chữ đứng sau lớn hơn chữ đứng trước, thể hiện Envico tiến về phía trước dễ dàng hơn, ít bị cản trở bởi các yêu tố bên ngoài. Thể hiện sự phát triển lớn mạnh hơn theo thời gian (càng ngày càng lớn) của Envico.

Logo của Envico được thiết kế nhấn mạnh ở chữ “V” trong chữ Vi, chữ “V” có biểu tượng là sự chiến thắng “Victory“, chữ”V” có hình tượng như là 2 lòng bàn tay nâng niu chiếc lá, màu xanh của đất nước, Chữ “V” cũng tượng trưng cho đôi cánh chim đang bay thể hiện Envico sẽ phát triển tốt hơn, xa hơn.

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico