GIÁO TRÌNH NƯỚC THẢI VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI – Chủ Biên PGS.TSKH Nguyễn Xuân Nguyên

GIÁO TRÌNH NƯỚC THẢI VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI – Chủ Biên PGS.TSKH Nguyễn Xuân Nguyên
Giáo trình gồm 4 Chương
Chương 1: Nước Thải và Nguồn Nước Thải
Chương 2: Phương Pháp Xử Lý Nước Thải
Chương 3: Tái Sử Dụng Nước Thải
Chương 4: Làm Sạch và Sử Dụng Dòng Chảy Bề Mặt
Dowload: nuoc thai va cong nghe xu ly nuoc thai

GIÁO TRÌNH NƯỚC THẢI VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI – Chủ Biên PGS.TSKH Nguyễn Xuân Nguyên
Tin tức liên quan