Giáo Trình Công Nghệ Xử Lý Nước Thải – Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga

Giáo Trình Công Nghệ Xử Lý Nước Thải – Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga

Giáo trình được biên soạn theo đề cương môn học chính thức cùng tên của ngành Công nghệ Môi trường Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nhằm cung cấp cho các sinh viên những kiến thức cơ bản về môi trường nước và công nghệ xử lý nước thải cùng các tiếp cận bảo vệ môi trường.
Quyển sách là tài liệu học tập cho các sinh viên thuộc ngành công nghệ môi trường. Đồng thời còn được sử dựng làm tài liệu tham khảo cho học viên cao học ngành công nghệ môi trường và các cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực xử lý nước thải.

Giáo Trình Công Nghệ Xử Lý Nước Thải – Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga
Tin tức liên quan