GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ – Tác giả André LAMOUCHE

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ – Tác giả André LAMOUCHE
 1. Giới thiệu Giáo trình Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Đô Thị
  Giáo trình Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Đô Thị – André Lamouche do ông Andre Lamouche – kỹ sư giàu kinh nghiệm – chuyên gia ngành Nước của Cộng hòa Pháp biên soạn với nội dung giới thiệu về công nghệ xử lý nước thải đô thị, vấn đề hiện đang rất được quan tâm.
 2. Mục Lục
  CÁC ĐẶC TÍNH CỦA NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ
  A. Lưu lượng
  B. Các yếu tố ô nhiễm
  CÁC HỆ THỐNG THU NƯỚC THẢI
  CÁC YÊU CẨU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, ĐƯỜNG SÁ, HỆTHỐNG ĐƯỜNG ỐNG
  A.Công trình xử tý
  B.Nhà cửa
  C. Đường sá, hệ thống đường ống
  THIẾT BỊ CƠ – ĐIỆN VÀ CÁC YÊU CẦU KĨ THUẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  A.Xử lý sơ bộ
  B.Lắng sơ bộ
  C.Xử lý nước bằng phương pháp vi sinh
  D.Lắng thứ cấp (bể lắng đợt 2)
  E.Sự tuần hoàn của bùn hoạt tính
  CÁC ĐẶC TÍNH CỦA BÙN
  A.Nguồn gốc và số lượng bùn
  B. Lưu lượng
  C.Các tham số khác
  PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ BÙN
  A.Nơi xả bùn – Giải pháp và các hạn chế
  B.Vấn đề bơm bùn
  C.Cô đặc bùn
  D.Ổn định vi sinh cho bùn
  E. Kết bông bùn
  F. Loại nước khỏi bùn
  I.Làm khô bùn bằng cách cho thêm chất phụ gia
  K.Làm khô bùn bằng gia nhiệt
  L.Đốt bùn
  DỤNG CỤ ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN – CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT
  A.Các yêu cầu kỹ thuật chung
  B.Đường nước
  C.Đường bùn
Dowload: cong nghe xu ly nuoc thai do thị -André LAMOUCHE

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ – Tác giả André LAMOUCHE
Tin tức liên quan