Solvent vapor treatment

Envico chuyên thiết kế, thi công các công trình xử lý và thu hồi hơi dung môi theo nhu cầu của khách hàng. Hệ thống xử lý hơi dung môi được thiết kế với các yêu cầu sau:
– Lựa chọn công nghệ xử lý và công suất thích hợp tùy vào từng loại hơi dung môi cụ thể và khối lượng phát sinh để xử lý triệt để ô nhiễm;
– Khí thải, hơi dung môi sau xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT (Quy chuẩn Việt Nam về Khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ) và một số quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan;
– Tiết kiệm diện tích;
– Tiết kiệm chi phí;
– Khí thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu xét nghiệm và cấp phép sử dụng cho hệ thống;
– Hệ thống được chế tạo bằng những loại vật liệu phù hợp với từng loại hơi dung môi, như nhựa tổng hợp, thép tráng epoxy, thép không rỉ (inox), composite,…
Hãy gửi yêu cầu trực tuyến cho chúng tôi bằng cách nhấp vào đường link sau đây:
Gửi yêu cầu xử lý hơi dung môi, xử lý khí thải

Solvent vapor treatment
Related news