Water purification

Purified water treatment for industrial

Purified water treatment for industrial

NGÀNH ĐIỆN TỬ, LÒ HƠI HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CHO SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (C.SYS) Là hệ thống phối hợp hệ thống lọc thẩm thấu ngược thiết kế truyền thống của USA. Nước thành phẩm là nước có độ

Purified water treatment for the medical industry, pharmaceutical

Purified water treatment for the medical industry, pharmaceutical

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TRONG Y – DƯỢC (Y.SYS) Là công nghệ lọc nước sử dụng màng siêu lọc, khe lọc 0.0001micron (lọc đến kích thước ion, nguyên tử) để sản xuất nước siêu tinh khiết. Chất lượng nước sau

Related news