Exhaust gas treatment, dust, solvent vapor

Boiler exhaust treatment, kiln, pottery kilns

Boiler exhaust treatment, kiln, pottery kilns

Envico chuyên thiết kế, thi công các công trình xử lý và thu hồi hơi dung môi theo nhu cầu của khách hàng. Hệ thống xử lý hơi dung môi được thiết kế với các yêu cầu sau: – Lựa

Solvent vapor treatment

Solvent vapor treatment

Envico chuyên thiết kế, thi công các công trình xử lý và thu hồi hơi dung môi theo nhu cầu của khách hàng. Hệ thống xử lý hơi dung môi được thiết kế với các yêu cầu sau: – Lựa

Treatment methods of cement dust, wood dust

Treatment methods of cement dust, wood dust

XỬ LÝ BỤI XI MĂNG, BỤI GỖ Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico là trong những đơn vị hàng đầu về lĩnh vực xử lý khí thải, hơi dung môi, xử lý bụi. Với đội ngũ Thạc

Related news