Home » Introduce »

Power

Envico hoạt động dựa trên năng lực và khả năng quản lý công nghiệp hiện đại, áp dụng kinh nghiệm và công nghệ hiện đại tư các nước tiên tiến.
Nghiên cứu và Phát triển
Envico luôn nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới vào quá trình thiết kế nhằm tạo nên những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.
Hợp tác
Envico Liên kết với các Trường Đại Học,Viện Khoa Học Kỹ Thuật,Viện Nghiên Cứu, các cơ quan nhà nước, các ban ngành về môi trường cả trong nước và quốc tế nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản phẩm.
Tài chánh
Envico có nguồn tài chánh minh bạch và vững mạnh để thực hiện các dự án hiệu quả, bên cạnh đó, Envico được sự hỗ trợ vốn từ các tổ chức tín dụng và ngân hàng trong nước.
Envico đã hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn thực hiện các chương trình xư lý, khống chế ô nhiễm môi trường thông qua Quỹ Đầu Tư, Giảm Thiểu Ô Nhiễm Môi Trường, Chương trình Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân MPDF…
Nhân lực
Nhân lực Envico được đào tạo chuyên nghiệp từ các trường Đại Học, Học Viện danh tiếng trong và ngoài nước,bao gồm:

ky-su

Power
Related news