Hệ thống lọc bụi (ED-HP)

Loại hợp đồng: Hệ thống lọc bụi xưởng chế biến đồ gỗ

Địa điểm: Bình Dương

Mã khách hàng: ED-HP

Hình ảnh thực tế

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45