Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ sơ Môi trường: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Dự án công trình: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo hành, bảo trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Hệ thống lọc bụi (ED-HP)

Loại hợp đồng: Hệ thống lọc bụi xưởng chế biến đồ gỗ

Địa điểm: Bình Dương

Mã khách hàng: ED-HP

Hình ảnh thực tế

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45