Hệ thống xử nước thải, 30m3/ngày.đêm (WW-DVN)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý nước thải

Địa điểm: Vĩnh Tân – Bình Thuận

Công suất xử lý: 30 m3 /ngày.đêm

Đặc điểm nguồn thải: nước thải sinh hoạt

Mã khách hàng: WW-DVN

Hình ảnh thực tế

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45