Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ sơ Môi trường: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Dự án công trình: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo hành, bảo trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Hệ thống xử lý nước thải, 90m3/ngày.đêm (WW-MM)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý nước thải

Địa điểm: KCN Tân An – Đồng Nai

Công suất xử lý: 90m3/ngày.đêm

Đặc điểm nguồn thải: Nước thải sinh hoạt của công nhân trong công ty

Mã khách hàng: WW-MM

Hình ảnh thực tế

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envic

0909 79 44 45