Hệ thống xử lý nước thải, 50m3/ngày.đêm (WW-TB)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý nước thải

Địa điểm: An Giang

Công suất xử lý: 50m3/ngày.đêm

Đặc điểm nguồn thải: Nước thải bệnh viện

Mã khách hàng: WW –TB

Hình ảnh thực tế

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45