Hệ thống xử lý nước thải, 50m3/ngày.đêm (WW-CT)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý nước thải

Địa điểm: Quận 9 – TP.Hồ Chí Minh

Công suất xử lý: 50 m3/ngày.đêm

Đặc điểm nguồn thải: Nước thải sản xuất bê tông tươi

Mã khách hàng: WW-CT

Hình ảnh thực tế

he thong xu ly nuoc thai 50m3/ngay.dem

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45