Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ sơ Môi trường: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Dự án công trình: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo hành, bảo trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Hệ thống xử lý nước thải, 500m3/ngày.đêm (WW-HV)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý nước thải

Địa điểm: Vĩnh Long

Công suất xử lý: 500m3/ngày.đêm

Đặc điểm nguồn thải: Nước thải sản xuất thủy sản (cá tra)

Mã khách hàng: WW –HV

Hình ảnh thực tế

He thong xu lý nuoc thai 500m3/ngay.dem

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45