Hệ thống xử lý nước thải, 500m3/ngày.đêm (WW-DQ)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý nước thải

Địa điểm: Tây Ninh

Công suất xử lý: 500m3/ngày.đêm

Đặc điểm nguồn thải: Nước thải từ quá trình chế biến mủ cao su của nhà máy.

Mã khách hàng: WW-DQ (vì vấn đề bảo mật nên khách hàng đã được mã hóa)

Hình ảnh thực tế

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45