Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ sơ Môi trường: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Hệ thống xử lý: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo hành, bảo trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Hệ thống xử lý nước thải, 500m3/ngày.đêm (WW-DQ)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý nước thải

Địa điểm: Tây Ninh

Công suất xử lý: 500m3/ngày.đêm

Đặc điểm nguồn thải: Nước thải từ quá trình chế biến mủ cao su của nhà máy.

Mã khách hàng: WW-DQ (vì vấn đề bảo mật nên khách hàng đã được mã hóa)

Hình ảnh thực tế

nhà máy chế biến mủ cao su

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45