Hệ thống xử lý nước thải, 500m3/ngày.đêm (WW-AL)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý nước thải

Địa điểm: Tiền Giang

Công suất xử lý: 500m3/ngày.đêm

Đặc điểm nguồn thải: Nước thải sản xuất thủy sản (cá tra)

Mã khách hàng: WW –AL

Hình ảnh thực tế

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45