Hệ thống xử lý nước thải, 200m3/ngày.đêm (WW-GO)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý nước thải

Địa điểm: KCN Mỹ Phước – Bình Dương

Công suất xử lý: 200 m3/ngày.đêm

Đặc điểm nguồn thải: nước thải sản xuất kính

Mã khách hàng: WW –GO

Hình ảnh thực tế

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45