Hệ thống xử lý nước thải, 200m3/ngày.đêm (WW-VG)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý nước thải

Địa điểm: Hậu Giang

Công suất xử lý: 200m3/ngày.đêm

Đặc điểm nguồn thải: Nước thải chế biến thủy sản.

Mã khách hàng: WW-VG

Hình ảnh thực tế

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Enivco

0909 79 44 45