Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ sơ Môi trường: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Hệ thống xử lý: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo hành, bảo trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Hệ thống xử lý nước thải, 220m3/ngày.đêm (WW-SR)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý nước thải

Địa điểm: KCN Suối Dầu – Khánh Hòa

Công suất xử lý: 220m3/ngày.đêm

Đặc điểm nguồn thải: Nước thải từ quá trình sản xuất và sinh hoạt tại công ty

Mã khách hàng: WW-SK (vì vấn đề bảo mật nên khách hàng đã được mã hóa)

Hình ảnh thực tế

0909 79 44 45