Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ sơ Môi trường: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Dự án công trình: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo hành, bảo trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, 180m3/ngày.đêm (WW-TP)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho công nhân may

Địa điểm: Củ Chi – Tp. Hồ Chí Minh

Công suất xử lý: 180m3/ngày.đêm

Đặc điểm nguồn thải: Nước thải sinh hoạt của công nhân

Mã khách hàng: WW-TP

Hình ảnh thực tế

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45