Hệ thống xử lý nước thải, 120m3/ngày.đêm (WW-BT)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Địa điểm: Quận 6 – Tp. Hồ Chí Minh

Công suất xử lý: 120m3/ngày.đêm

Đặc điểm nguồn thải: Nước thải sinh hoạt của người dân tại khu chợ

Mã khách hàng: WW-BT

Hình ảnh thực tế

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45