Hệ thống xử lý nước thải, 100m3/ngày.đêm (WW-HN)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý nước thải

Địa điểm: Hố Nai – Đồng Nai

Công suất xử lý: 100m3/ngày.đêm

Đặc điểm nguồn nước: Nước thải buồng sơn và nước thải sinh hoạt

Mã khách hàng: WW-HN

Hình ảnh thực tế

giai doạn thi cong

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

 

 

 

 

 

 

0909 79 44 45