Hệ thống xử lý nước cấp, 70m3/h (SW-HHT)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý nước cấp

Địa điểm: Cụm CN Tam Lập – Bình Dương

Công suất xử lý: 70 m3/giờ

Mục đích: Nước cấp cho lò hơi và sản xuất

Mã khách hàng: SW-HHT

   Hình ảnh thực tế 

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45