Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ sơ Môi trường: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Hệ thống xử lý: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo hành, bảo trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Hệ thống xử lý nước cấp – softener water system, 70m3/h (SW-HHT)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý nước cấp

Địa điểm: Cụm CN Tam Lập – Bình Dương

Công suất xử lý: 70 m3/giờ

Mục đích: Nước cấp cho lò hơi và sản xuất

Mã khách hàng: SW-HHT (vì vấn đề bảo mật nên tên khách hàng đã được mã hóa)

   Hình ảnh thực tế 

Hệ thống xử lý nước cấp bằng công nghệ trao đổi ionHệ thống xử lý nước cấp bằng công nghệ trao đổi ion
Hệ thống xử lý nước cấp bằng công nghệ trao đổi ionHệ thống xử lý nước cấp bằng công nghệ trao đổi ion

   Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45