Hệ thống xử lý nước cấp, 4000Lit/giờ (SW-GO)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý nước cấp

Địa điểm: KCN Mỹ Phước – Bình Dương

Công suất xử lý: 4000 lít/giờ

Mục đích: cấp nước siêu tinh khiết cho sản xuất

Mã khách hàng: SW-GO

Hình ảnh thực tế

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45