Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ sơ Môi trường: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Hệ thống xử lý: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo hành, bảo trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Hệ thống xử lý nước cấp, 2400m3/ngày.đêm (SW-EGM)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý nước cấp

Địa điểm: KCN VSIP Bình Dương

Công suất xử lý: 2400m3/ngày.đêm

Mục đích: Cấp cho lò hơi và dệt nhuộm

Mã khách hàng: SW-EGM (vì vấn đề bảo mật nên khách hàng đã được mã hóa)

Hình ảnh thực tế

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45