Hệ thống xử lý nước cấp, 1500m3/ngày.đêm (WW-HV)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý nước cấp

Địa điểm: Vĩnh Long

Công suất xử lý: 1500m3/ngày.đêm

Đặc điểm nguồn thải: Nước cấp cho quá trình sản xuất

Mã khách hàng: SW –HV

Hình ảnh thực tế

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45