Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ sơ Môi trường: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Dự án công trình: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo hành, bảo trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Hệ thống xử lý nước cấp, 1500m3/ngày.đêm (WW-HV)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý nước cấp

Địa điểm: Vĩnh Long

Công suất xử lý: 1500m3/ngày.đêm

Đặc điểm nguồn thải: Nước cấp cho quá trình sản xuất

Mã khách hàng: SW –HV (vì vấn đề bảo mật nên khách hàng đã được mã hóa)

Hình ảnh thực tế

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45