Hệ thống xử lý khí thải, 50.000m3/h (ED-DA)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý khí thải

Địa điểm: KCN Đồng An 2 – Bình Dương

Công suất xử lý: 50.000 m3/giờ

Đặc điểm nguồn thải: Khí thải từ quá trình sản xuất của nhà máy.

Mã khách hàng: ED-DA

Hình ảnh thực tế

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45