Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ sơ Môi trường: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Dự án công trình: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo hành, bảo trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Hệ thống xử lý khí thải, 20.000m3/giờ (ED-UP)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý khí thải

Địa điểm: KCN Biên Hòa – Đồng Nai

Công suất xử lý: 20.000 m3/giờ

Đặc điểm nguồn thải: Khí thải từ quá trình sản xuất sơn, mực in và ma tít

Mã khách hàng: ED-UP

Hình ảnh thực tế


Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45