Hệ thống xử lý khí thải, 20.000m3/giờ (ED-UP)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý khí thải

Địa điểm: KCN Biên Hòa – Đồng Nai

Công suất xử lý: 20.000 m3/giờ

Đặc điểm nguồn thải: Khí thải từ quá trình sản xuất sơn, mực in và ma tít

Mã khách hàng: ED-UP

Hình ảnh thực tế


Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45