Hệ thống xử lý bụi, 30.000m3/giờ (ED-LB)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý bụi

Địa điểm: Vĩnh Cửu – Đồng Nai

Công suất xử lý: 30.000 m3/giờ

Đặc điểm nguồn thải: Bụi của nhà máy chế biến gỗ

Mã khách hàng: ED-LB​

Hình ảnh thực tế

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45