Hệ thống xử lý bụi gỗ, 270.000 m3/ giờ (ED-TTF)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý bụi 

Địa điểm: TX.Tân Uyên – Bình Dương

Công suất xử lý: 270.000 m³/ giờ 

Đặc điểm nguồn thải: Bụi của nhà máy kỹ nghệ gỗ 

Mã khách hàng: ED-TTF

Hình ảnh thực tế của hệ thống xử lý bụi gỗ

 

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

 

 

0909 79 44 45