Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ sơ Môi trường: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Hệ thống xử lý: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo hành, bảo trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Hệ thống lọc bụi túi vải nhà máy chế biến gỗ – Dust Collector System, 60.000m3/h (ED-TT)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý bụi bằng công nghệ lọc túi vải

Địa điểm: Bình Dương

Công suất xử lý: 60.000 m3/giờ

Mục đích: Hút bụi và xử lý bụi cho chuyền chế biến gỗ

Mã khách hàng: ED-TT (vì vấn đề bảo mật nên tên khách hàng đã được mã hóa)

 

 

0909 79 44 45