Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ Sơ Môi Trường, Hóa Chất: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Hệ Thống Xử Lý: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo Hành, Bảo Trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Điều cần biết giấy về phép môi trường 2022

693 Views -

Ngoài những điều cơ bản doanh nghiệp cần có khi làm giấy phép môi trường tại Giấy phép môi trường năm 2022 một số điều lưu ý về giấy phép môi trường.

noi dung giay phép moi truong

Các điều cần biết trong giấy phép môi trường

Nội dung cấp phép môi trường

(quy định tại khoản 2 Điều 40 luật BVMT)

Nguồn phát sinh nước thải; lưu lượng xả nước thải tối đa; dòng nước thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải; vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải;

Nguồn phát sinh khí thải; lưu lượng xả khí thải tối đa; dòng khí thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải; vị trí, phương thức xả khí thải;

– Nguồn phát sinh và giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung;

– Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại; mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý, số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại, địa bàn hoạt động đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại;

– Loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Yêu cầu về bảo vệ môi trường

(quy định tại khoản 3 Điều 40 luật BVMT)

– Có công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải, giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu; trường hợp xả nước thải vào công trình thủy lợi phải có các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi;

– Có biện pháp, hệ thống, công trình, thiết bị lưu giữ, vận chuyển, trung chuyển, sơ chế, xử lý đáp ứng yêu cầu quy trình kỹ thuật và quản lý đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại;

Có kho, bãi lưu giữ phế liệu đáp ứng quy định; hệ thống thiết bị tái chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;

– Có kế hoạch quản lý và giám sát môi trường, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; trang thiết bị, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, quan trắc môi trường;

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; cải tạo, phục hồi môi trường; bồi hoàn đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật; Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường (nếu có).

Giấy phép môi trường  (các thủ tục cần quan tâm)

–  Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT hoặc hệ thống xử lý chất thải

–  Giấy phép xả thải vào nguồn nước, giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi

–  Giấy xác nhận đủ điều kiện trong công tác bảo vệ môi trường đối với dự án nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

–  Giấy phép xử lý chất thải nguy hại tại cơ sở phát sinh

–  Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại của doanh nghiệp

–  Giấy phép xả khí thải công nghiệp

Giấy phép môi trường được cấp đổi

Trường hợp có thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc chủ dự án đầu tư, cơ sở thì chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm tiếp tục thực hiện giấy phép môi trường và thông báo cho cơ quan cấp giấy phép môi trường biết để được cấp đổi giấy phép.(quy định tại khoản 5 Điều 42 luật BVMT)

Không thay đổi các nội dung khác quy định trong giấy phép.

Giấy phép môi trường được xem xét điều chỉnh trong thời hạn của giấy phép

– Thay đổi nội dung cấp phép (quy định tại khoản 2 Điều 40 của luật BVMT) này theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở hoặc theo quy định của pháp luật

– Dự án đầu tư, cơ sở có thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất sau khi kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm để phù hợp với năng lực hoạt động thực tế.

Trừ trường hợp dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có một trong các thay đổi về tổng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến môi trường so với giấy phép môi trường đã được cấp, trừ trường hợp dự án đầu tư thay đổi thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Giấy phép môi trường được cấp lại

Giấy phép hết hạn; Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có một trong các thay đổi về tổng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến môi trường so với giấy phép môi trường đã được cấp, trừ trường hợp dự án đầu tư thay đổi thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Giấy phép môi trường bị thu hồi

Giấy phép cấp không đúng thẩm quyền.

Giấy phép có nội dung trái quy định của pháp luật.

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường khi chủ dự án đầu tư, cơ sở thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến mức phải tước quyền sử dụng giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

=> Xem thêm : Thủ tục xin cấp giấy phép môi trường

Một số điều cần biết về giấy phép môi trường Envico cập nhật đến quý khách hàng như trên nhằm giải quyết mọi thắc mắc liên quan đến giấy phép môi trường trong thời điểm hiện tại.
Quý khách có nhu cầu tư vấn về thủ tục giấy phép môi trường, Envico luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICO

Địa chỉ: Lầu 3, Indochina Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Quận 1, Tp. HCM

Hotline: 0972 957 939 (Ms.Ngân)

Điện thoại: (028) 66 797 205

E-mail: admin@envico.vn

Website: Congnghemoitruong.net 

Fanpage : Môi trường Envico

0909 79 44 45