Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ Sơ Môi Trường, Hóa Chất: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Hệ Thống Xử Lý: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo Hành, Bảo Trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Thủ tục khai báo hóa chất

343 Views -

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico với nhiều năm trong lĩnh vực Khai báo hóa chất cho các Đơn vị trong và các tổ chức ngoài nước trong lãnh thổ Việt Nam.  Khai báo hóa chất theo đúng quy định của pháp luật để các doanh nghiệp có thể nắm được nội dung và các quy trình sử dụng, thực hiện, quản lý.

I. Thủ tục khai báo hóa chất bắt buộc với những hóa chất nào?

Căn cứ vào Điều 25, Nghị định 113/2017/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất. Đã đưa ra quy định về danh mục những hóa chất cần khai báo ở phụ lục V của Nghị định này.

Thu tuc khai bao hoa chat

Hình 1: Thủ tục khai báo hóa chất 

II. Các trường hợp hóa chất được miễn khai báo

Các trường hợp được miễn trừ khai báo được căn cứ theo Điều 28, Nghị định 113/2017/NĐ-CP như sau:

– Hóa chất được sản xuất, nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng, ứng phó các sự cố thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp.

– Hóa chất là tiền chất ma túy, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất bảng đã được cấp phép sản xuất, nhập khẩu.

– Hóa chất nhập khẩu dưới 10 kg/một lần nhập khẩu. Trường hợp miễn trừ nêu tại điểm này không áp dụng đối với các hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

– Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc đã có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, nguyên liệu sản xuất thuốc là dược chất để sản xuất theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

– Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật đã có Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam.

Cac chat duooc mien khai bao hoa chat

Hình 2: Chất được miễn khai báo hóa chất 

Có thể bạn quan tâm : Giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất hạn chế 

III. Hồ sơ khai báo gồm những gì?

Theo khoản 3, điều 27 Nghị định 113/2017/ NĐ-CP: Quy định những Hồ sơ khai báo hóa chất bao gồm:   

– Các thông tin khai báo theo mẫu quy định tại Phụ lục VI Nghị định 113/2017/NĐ-CP trên Cổng thông tin một cửa quốc gia bao gồm các thông tin tổ chức, cá nhân khai báo, các thông tin hóa chất nhập khẩu;

– Hóa đơn mua, bán hóa chất;(Invoice, packing list).

– Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt;( PHỤ LỤC 9 Hướng dẫn xây dựng phiếu an toàn hóa chất – theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương)

– Trường hợp đối với mặt hàng phi thương mại không có hóa đơn mua, bán hóa chất, tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất có thể sử dụng giấy báo hàng về cảng thay cho hóa đơn thương mại.

IV. Chế độ báo cáo hoạt động hóa chất

Khoản 1, Điều 9, Thông tư 32/2017/TT-BCT: quy định chế độ báo cáo hoạt động hóa chất như sau:

Chế độ báo cáo của tổ chức, cá nhân

– Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của năm trước theo Mẫu số 05a quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này gửi Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tiến hành hoạt động hóa chất để tổng hợp, quản lý, đồng thời gửi Cục Hóa chất;

– Sau khi hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia được hoàn thiện, chế độ báo cáo định kỳ quy định tại điểm a khoản này sẽ được thực hiện thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia;

– Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo đột xuất tình hình hoạt động hóa chất khi có sự cố xảy ra trong hoạt động hóa chất hoặc chấm dứt hoạt động hóa chất đến Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất và khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

V. Các văn bản pháp luật liên quan

– Luật Hóa chất 06/2007/QH12

– Nghị định số 113/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 năm 2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật hóa chất

– Thông tư 32/2017/TT-BCT:có hiệu lực ngày 28 tháng 12 năm 2017. Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và nghị định 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hước dẫn một số điều của Luật hóa chất.

– Công văn 3110/BCT-HC – về Giấy xác nhận khai báo

VI. Mẫu báo cáo hóa chất

Mẫu báo cáo hoạt động hóa chất hàng năm dành cho các tổ chức, cá nhân thực hiện theo mẫu số 5a, Phụ lục 5 thông tư 32/2017/TT-BCT của Bộ Công thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và nghị định 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hước dẫn một số điều của Luật hóa chất.

Quy khách hàng, Doanh nghiệp trong và các tổ chức ngoài nước trên lãnh thổ Việt Nam có nhu cầu “khai báo khóa chất” hoặc cần tư vấn về hóa chất liên hệ đến với chúng tôi Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Envico.

Tham khảo thêm : Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép môi trường hiện nay

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICO

Địa chỉ: Lầu 3, Indochina Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Quận 1, Tp. HCM

Hotline: 0972 957 939 (Ms.Ngân)

Điện thoại: (028) 66 797 205

E-mail: admin@envico.vn

Website: congnghemoitruong.net

0909 79 44 45