Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ Sơ Môi Trường, Hóa Chất: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Hệ Thống Xử Lý: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo Hành, Bảo Trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Kế hoạch bảo vệ môi trường

34 Views -

Kế hoạch bảo vệ môi trường là thủ tục pháp lý môi trường hết sức quan trọng mà doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cần hoàn thành trước khi thành lập và xây dựng doanh nghiệp.

 Envico chuyên thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường. Thời gian tiến hành nhanh gọn, đạt yêu cầu. Chọn Envico quý Doanh nghiệp sẽ an tâm về vấn đề thủ tục pháp lý môi trường.

Ke hoach bao ve moi truong

Hình 1: Kế hoạch bảo vệ môi trường 

I. Đối tượng thực hiện

Theo khoản 11 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP, Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường:

– Dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất có tổng quy mô, công suất của cơ sở đang hoạt động và phần đầu tư mới thuộc đối tượng quy định tại cột 5 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định này;

– Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có phát sinh lượng nước thải từ 20 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ) hoặc chất thải rắn từ 01 tấn/ngày (24 giờ) đến dưới 10 tấn/ngày (24 giờ) hoặc khí thải từ 5.000 m3 khí thải/giờ đến dưới 20.000 m3 khí thải/giờ (bao gồm cả cơ sở đang hoạt động và phần mở rộng) trừ các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại cột 3 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định này.

II. Căn cứ pháp lý

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;

– Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Nghị định 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường ngày 13 tháng 5 năm 2019;

– Nghị định 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ;

– Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Can cu phap ly ke hoach bao ve moi truong

Hình 2: Căn cứ pháp lý kế hoạch bảo vệ môi trường 

Xem thêm => Thủ tục xin cấp giấy phép môi trường

III. Hồ sơ cần thiết

– Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư.

– Thỏa thuận địa điểm xây dựng.

– Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu khả thi.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất (nếu có).

– Sơ đồ vị trí dự án.

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.

Trong một số trường hợp, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

IV. Hồ sơ nộp phòng TNMT hoặc Sở TNMT gồm

– 01 văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở;

– 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở;

– 01 báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án, cơ sở.

V. Xử phạt Vi phạm 

Theo Điều 11 Nghị định 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ.

– Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường tương đương với trường hợp phải trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận;

– Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường tương đương với trường hợp phải lập trình Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận.

Tuy nhiên Theo Điều 5 Nghị định 155/2016/NĐ-CP mức phạt hành chính nêu trên là mức phạt tiền quy định đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân.

Hình 3: Xử phạt vi phạm 

Các đơn vị, doanh nghiệp, công ty có như cầu “ Về hồ sơ pháp lý môi trường”. Hãy liên lạc với chúng tôi để có được chất lượng dịch vụ tốt nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICO

Địa chỉ: Lầu 3, Indochina Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Quận 1, Tp. HCM

Hotline: 0972 957 939 (Ms.Ngân)

Điện thoại: (028) 66 797 205

E-mail: admin@envico.vn

Website: Congnghemoitruong.net 

0909 79 44 45