Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là thủ tục pháp lý môi trường hết sức quan trọng mà doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cần hoàn thành trước khi thành lập và xây dựng doanh nghiệp.

Envico chuyên thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường. Thời gian tiến hành nhanh gọn, đạt yêu cầu. Chọn Envico quý Doanh nghiệp sẽ an tâm về vấn đề thủ tục pháp lý môi trường.

I. Đối tượng thực hiện

– Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tác động đến môi trường nhưng không thuộc danh mục các dự án cần phải lập ĐTM. Kế hoạch bảo vệ môi trường được lập trước khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.
– Cơ sở đang hoạt động nhưng có tiến hành cải tạo mở rộng, nâng cao quy mô công suất sản xuất nhưng không thuộc danh mục các dự án cần phải lập ĐTM.
– Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất.

II. Căn cứ pháp lý

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014.
– Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 18 – 19).
– Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

III. Hồ sơ cần thiết

– Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư.
– Thỏa thuận địa điểm xây dựng.
– Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu khả thi.
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất (nếu có).
– Sơ đồ vị trí dự án.
– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.

Trong một số trường hợp, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

IV. Hồ sơ nộp phòng TNMT hoặc Sở TNMT gồm: 

– (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường. (Cấp sở theo phụ lục 5.5 or Cấp phòng theo phụ lục 5.6 thông tư 27/2015/TT-BTNMT).

– (01) Dự án đầu tư.

V. Xử phạt Vi phạm 

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không có bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định.

Quy định xử phạt chi tiết tại điều 11, Nghị định 155/2016/NĐ-CP_ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.


Các đơn vị, doanh nghiệp, công ty có như cầu “ Về hồ sơ pháp lý môi trường”. Hãy liên lạc với chúng tôi để có được chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45