Hồ sơ môi trường doanh nghiệp cần có

HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP 

Để dự án chính thức đi vào xây dựng cũng như hoạt động cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các doanh nghiệp cần có đầy đủ các hồ sơ môi trường theo đúng Luật bảo vệ môi trường.

Công ty Môi trường Envico xin gửi đến Quý Khách hàng Danh sách các Hồ sơ môi trường Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cần phải thực hiện như sau:

 Trước khi triển khai xây dựng dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tùy từng quy mô, ngành nghề sẽ tiến hành lập các hồ sơ môi trường như sau:

 Đánh giá tác động môi trường
 Kế hoạch Bảo vệ Môi trường
 Báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Sau khi đi vào hoạt động chính thức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện các hồ sơ môi trường như:

Hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải
Hồ sơ xả thải nước thải ra nguồn tiếp nhận
Hồ sơ xin khai thác nước ngầm
Hồ sơ xin khai thác nước mặt
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Báo cáo tình hình xả thải vào nguồn nước
Báo cáo tình hình khai thác nước ngầm
Báo cáo tình hình khai thác nước mặt

  ? Công ty Môi trường Envico đã và đang tư vấn, thực hiện các Hồ sơ môi trường nêu trên.

Mọi chị tiết hoặc cần tư vấn Liện hệ Số điện thoại: 098.168.2518 để được hỗ trợ chi tiết nhất. 

các hồ sơ môi trường cần thiết cho doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45