Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Giặt Tẩy

1.Tổng quan về ngành giặt tẩy

Ngành công nghiệp giặt tẩy là ngành dịch vụ mới phát triển ở nước ta và vấn đề  môi trường chủ yếu của ngành này là nước thải. Nước thải của ngành giặt tẩy có nguồn gốc từ  việc sử dụng bột giặt, sô đa  và các chất tẩy giặt dầu mỡ. Tính chất và lưu lượng của nước thải tùy thuộc vào sản phẩm cần giặt, công đoạn giặt tẩy nước thải của khâu giặt thông thường chứa các chất bẩn, dầu mỡ, chất nhờn,thức ăn thừa.. nếu giặt các sản phẩm là ra gường, quần áo của bệnh viện thì có thể đây là nguồn phát sinh ra các dịch bệnh cần ngăn ngừa. Nước thải sản xuất của nghành tẩy giặt này có nồng độ pH cao, độ màu, độ đục, các chất tẩy giặt, các sợ vải lơ lửng và tổng chất rất, hàm lượng hữu cơ cao.

2. Thành phần tính chất của nước thải được đặc trưng ở bảng sau:

STT

Thông số Đơn vị Gía trị QCVN 40:2011 BTNMT

1

pH

7,25

5,5 – 9,5

2

SS mg/l 685

100

3

COD mg/l 698

150

4

Độ màu Pt-Co 578

150

5 BOD5 mg/l 246

50

3.Sơ đồ công nghệ xử lý

4. Thuyết minh công nghệ

 Nước thải từ các phân xưởng sản xuất được thu gom tập trung về bể điều hòa để điều hòa lưu lượng cũng như nồng độ chất thải. Trên đường dẫn nước thải về bể điều hòa, hóa chất điều chỉnh pH được bơm định lượng bơm vào bể điều hòa về mức thích hợp.

Từ bể điều hòa, nước thải được bơm vào bể keo tụ tạo bông dưới tác dụng của hóa chất keo tụ những  tủa nhỏ được hình thành, cặn lơ lửng và chất thải sẽ bám lên bề mặt tủa.

Từ bể keo tụ tạo bông, nước thải tiếp tục chảy qua bể lắng hóa lý để lắng các bông bùn sinh học từ ra từ quá trình keo tụ. Phẩn nước bên trên bể lắng được dẫn qua bể oxy hóa bậc cao để oxy hóa các chất hữu cơ và tiêu diệt vi sinh vật. Cuối cùng nước được bơm sang bể lọc để lọc các cặn bởi lớp vật liệu lọc trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Công ty Môi trường Envico chuyên thiết kế, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa cung cấp các hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn  nhà nước và tiết kiệm chi phí.

Các doanh nghiệp, công ty đang có nhu cầu tư vấn “Thiết kế, lắp đặt, bảo trì hệ thống xử lý nước thải giặt tẩy” hãy liên hệ với Công ty môi trường Envico để được sản phẩm chất lượng và dịch vụ uy tín nhất.

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45