Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ sơ Môi trường, Hóa chất: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Hệ thống xử lý: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo hành, bảo trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế trong công nghiệp

27 Views -

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh làm hồ sơ liên quan đến hóa chất cho các Đơn vị trong nước và các tổ chức ngoài nước trong lãnh thổ Việt Nam. Sau đây, Envico sẽ tư vấn những vấn đề cần lưu ý và hồ sơ để thực hiện Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế trong công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật để các doanh nghiệp có thể nắm được nội dung và thực hiện, quản lý.

Giay phep kinh doanh hoa chat

Hình 1: Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế 

 

1. Văn bản pháp luật nào quy định?

Để thực hiện xin Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế trong công nghiệp sẽ căn cứ vào các văn bản pháp luật như sau:

 • Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007.
 • Nghị định số 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ.
 • Thông tư 32/2017/TT-BCT Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất ngày ngày 28 tháng 12 năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành.
 • Nghị định số 71/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ.    

2. Hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp gồm những hóa chất nào?

Theo Điều 14 Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ. Hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp bao gồm:

 • Chất có trong Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp được ban hành tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này.
 • Hỗn hợp chất chứa các chất có trong Phụ lục II kèm theo Nghị định này được phân loại theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này thuộc ít nhất một trong các nhóm phân loại sau đây:
 • Độc cấp tính (theo các đường phơi nhiễm khác nhau) cấp 1;
 • Tác nhân gây ung thư cấp 1A, 1B;
 • Độc tính sinh sản cấp 1A, 1B;
 • Đột biến tế bào mầm cấp 1A, 1B.

3. Nếu không có giấy phép kinh doanh thì sẽ bị xử phạt như thế nào?

Theo Khoản 6 Điều 17 Nghị định 71/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 8 năm 2019 quy định:

 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp mà không có Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp hoặc tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

Ngoài ra theo khoản 8 Điều 17 Nghị định 71/2019/NĐ-CP có quy định Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Có thể bạn quan tâm : Hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép môi trường

4. Đều kiện cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ. Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp:

 • Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định này.
 • Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định này.
 • Hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp phải được tồn trữ, bảo quản ở một khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng.

Dieu kien cap giay phép san xuat kinh doanh hoa chat han che

Hình 2: Điều kiện cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế 

5. Hồ sơ cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ xin Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp bao gồm các hồ sơ sau đây:

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường;

– Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản nghiệm thu về PCCC của cơ quan có thẩm quyền đối với từng kho chứa hóa chất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC;

– Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC đối với từng kho chứa hóa chất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC;

– Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa điểm kinh doanh; Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng kho chứa hoặc Hợp đồng thuê kho đối với trường hợp thuê kho lưu trữ hoặc Hợp đồng hay thỏa thuận mua bán hóa chất trong trường hợp sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất;.

Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động;

– Bản sao bằng đại học trở lên chuyên ngành hóa chất của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất của cơ sở sản xuất;

– Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất;

– Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất.

– Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh.

Hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp bao gồm các hồ sơ sau đây:

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh;

– Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường;

– Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản nghiệm thu về PCCC của cơ quan có thẩm quyền đối với từng kho chứa hóa chất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC;

– Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC đối với từng kho chứa hóa chất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC;

– Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa điểm kinh doanh; Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng kho chứa hoặc Hợp đồng thuê kho đối với trường hợp thuê kho lưu trữ hoặc Hợp đồng hay thỏa thuận mua bán hóa chất trong trường hợp sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất;

– Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động;

– Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất;

– Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất;

– Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh theo quy định.

– Bản giải trình kế hoạch kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp Giấy phép.

6. Trình tự, thủ tục thẩm định, cấp Giấy phép

 • Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh lập 01 bộ hồ sơ gửi đến Bộ Công Thương;
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp phép thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;
 • Trong thời hạn 16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan cấp phép sẽ xem xét, thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế và cấp Giấy phép cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Qúy khách hàng, Doanh nghiệp trong và các tổ chức ngoài nước trên lãnh thổ Việt Nam có nhu cầu “Giấy phép Kinh doanh, sản xuất hóa chất hạn chế trong lĩnh vực công nghiệp” hoặc cần tư vấn về hóa chất liên hệ đến với chúng tôi Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Envico.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICO

Địa chỉ : Lầu 3, Indochina Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Quận 1, Tp. HCM

Hotline: 0909 794 445 (Mr.Huy)

Điện thoại : (028) 66 797 205

E-mail : admin@envico.vn

Website : Congnghemoitruong.net

Fanpage : Công ty xử lý nước thải – Envico

0909 79 44 45
NỘI DUNG