Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ Sơ Môi Trường, Hóa Chất: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Hệ Thống Xử Lý: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo Hành, Bảo Trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

45 Views -

Theo hướng dẫn của Thông tư 27/2015/TT – BTNMT quy định: Tất cả các doanh nghiệp phải lập báo cáo giám sát môi trường nhằm giám sát các chất thải phát sinh trong suốt quá trình chuẩn bị, xây dựng và vận hành của dự án.

Envico chuyên thực hiện các chương trình GSMT định kỳ cho quý Doanh nghiệp. Thời gian tiến hành nhanh gọn, đạt yêu cầu. Tổng thời gian thực hiện 1 báo cáo GSMT chỉ khoảng 10 ngày, từ công việc khảo sát thực địa cho tới phân tích mẫu.

Envico có gói sản phẩm báo cáo định kỳ & dài hạn. Định kỳ theo quy định của nhà nước. Envico sẽ tự động lên kế hoạch thực hiện công việc. Chọn Envico quý Doanh nghiệp sẽ an tâm về vấn đề thủ tục pháp lý môi trường.


1. Đối tượng cần lập báo cáo giám sát môi trường

– Đối tượng thực hiện: Tất cả các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh tập trung cần Lập báo cáo giám sát môi trường.

Bao cao giam sat moi truong dinh ky

Hình 1: Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

2. Căn cứ pháp luật

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014.

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/20 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

Can cu luat giam sat moi truong dinh ky

Hình 2: Căn cứ pháp luật giám sát môi trường 

3. Hồ sơ cần thiết

– Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.

– Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

– Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

– Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sản xuất không nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt.

– Xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

Tùy theo ngành nghề, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

4. Mẫu báo cáo

I. Thông tin chung

1.1. Thông tin liên lạc

1.2. Địa điểm hoạt động

1.3. Tính chất và quy mô hoạt động

1.4. Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu

II. Các nguồn gây tác động môi trường

– Nguồn phát sinh nước thải

– Nguồn phát sinh khí thải

– Nguồn phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại

– Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung

Xem thêm => Hệ thống xử lý nước thải thủy sản

III. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường

3.1. Mô tả khái quát công nghệ giảm thiểu và xử lý; đánh giá hiệu quả giảm thiểu và xử lý:

– Đối với nước thải

– Đối với khí thải

– Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại

– Đối với tiếng ồn, độ rung

– Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải

3.2. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường

do dac, lay mau phan tich moi truong

Hình 3: Đo đạc, lấy mẫu, phân tích định kỳ 

– Nước thải: lấy mẫu nước thải trước khi xả ra hệ thống cống thoát công cộng; các tiêu chuẩn đối chiếu:TCVN 5945:2005; TCVN 6772:2000.

– Khí thải: lấy mẫu phân tích khí thải tại các nguồn phát sinh, sau hệ thống xử lý (nếu có); các tiêu chuẩn đối chiếu: TCVN 5939:2005; TCVN 5940:2005.

– Chất thải rắn và chất thải nguy hại: thống kê tổng lượng thải; mô tả biện pháp phân loại, lưu giữ; đính kèm các hợp đồng với đơn vị có chức năng trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý.

– Tiếng ồn, độ rung: đo đạc tại các vị trí phát sinh có khả năng gây ảnh hưởng nhiều nhất; tiêu chuẩn đối chiếu:TCVN 5949:1998; TCVN 6962:2001.

– Môi trường không khí xung quanh: các tiêu chuẩn so sánh: TCVN 5937:2005; TCVN 5938:2005.

– Môi trường nước mặt: các tiêu chuẩn so sánh: TCVN 5942:1995; TCVN 5943:1995.

– Môi trường nước ngầm: tiêu chuẩn so sánh: TCVN 5944:1995.

– Môi trường đất: tiêu chuẩn so sánh: TCVN 5941:1995.  

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICO

Địa chỉ: Lầu 3, Indochina Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Quận 1, Tp. HCM

Hotline: 0972 957 939 (Ms.Ngân)

Điện thoại: (028) 66 797 205

E-mail: admin@envico.vn

Website: Congnghemoitruong.net 

0909 79 44 45