Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ Sơ Môi Trường, Hóa Chất: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Hệ Thống Xử Lý: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo Hành, Bảo Trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

81 Views -

Đánh giá tác động môi trường là thủ tục pháp lý môi trường hết sức quan trọng mà doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cần hoàn thành trước khi thành lập và xây dựng doanh nghiệp.

Envico chuyên thực hiện báo cáo và bảo vệ trước hội đồng khoa học các báo cáo ĐTM, ĐTM bổ sung. Thời gian tiến hành nhanh gọn, đạt yêu cầu.

Bao cao danh gia tac dong moi truong

Hình 1: Đánh giá tác động môi trường 


I. Đối tượng thực hiện

– Dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô như trong Phụ lục II, Phụ lục III của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 2019.

– Dự án chưa thi công xây dựng và hoạt động.

II. Căn cứ pháp lý

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;

– Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường ; 

– Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một soosd điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường ngày 13 thsng 5 năm 2019

– Nghị định 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trườn ngàu 18 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ 

– Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 40/2019/NĐ – CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung mội số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

III. Hồ sơ cần thiết

– Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

– Thỏa thuận địa điểm xây dựng .

– Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất

– Sơ đồ vị trí dự án

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

– Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)

Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

Ho so can thiet de danh gia tac dong moi truong

Hình 2: Hồ sơ đánh giá tác động môi trường 

IV. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

– Sở Tài nguyên và Môi trường

– Ban quản lý Khu công nghiệp

– Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Các bộ khác.

Xem thêm => Thủ tục xin cấp giấy phép môi trường

V. Nếu không Báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Xu phat vi pham bao cao danh gia tac dong moi truong

Hình 3: Xử lý vi phạm đánh giá tác động môi trường 

Theo Điều 11 Nghị định 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ.

  • Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ phê duyệt, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.
  • Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt

Tuy nhiên Theo Điều 5 Nghị định 155/2016/NĐ-CP mức phạt hành chính nêu trên là mức phạt tiền quy định đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICO

Địa chỉ: 261/15 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM.

Hotline: 0972 957 939

Điện thoại: (028) 66 797 205

E-mail: admin@envico.vn

Website: Congnghemoitruong.net 

0909 79 44 45