Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ Sơ Môi Trường, Hóa Chất: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Hệ Thống Xử Lý: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo Hành, Bảo Trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường

92 Views -

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo gì? Có điểm gì khác so với những báo cáo môi trường trước đó? Đối tượng nào phải thực hiện báo cáo này? Văn bản pháp luật nào quy định? Để giải đáp tất cả các vấn đề trên Envico sẽ cập nhật đến Qúy anh/ chị Doanh Nghiệp ngay sau đây:

1. Báo công tác bảo vệ môi trường là gì? Có điểm gì khác so với những báo cáo môi trường trước đó?

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo mà chủ dự án, cơ sở và khu công nghiệp phải thực hiện để báo cáo về các công tác bảo vệ môi trường đến cơ quan quản lý nhà nước định kỳ hàng năm.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được lòng ghép bởi các báo cáo:

– Báo cáo quan trắc và báo cáo giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động liên tục;

– Báo cáo quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại;

– Báo cáo quản lý phế liệu nhập khẩu, kết quả giám sát và phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và các báo cáo môi trường khác.

Bao cao cong tac bao ve moi truong

Hình 1: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

2. Đối tượng nào cần thực hiện Báo công tác bảo vệ môi trường?

Theo Điều 37 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT, Đối tượng phải thực hiện Báo công tác bảo vệ môi trường bao gồm:

– Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ phải lập báo cáo công tác bảo vệ môi và lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra.

– Riêng đối với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về bảo vệ môi trường khu công nghiệp.

doi tuong thuc hien bao cao cong tac bao ve moi truong

Hình 2: Đối tượng nào cần làm báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

Tham khảo thêm : Thủ tục xin cấp giấy phép môi trường

3. Văn bản pháp luật nào quy định?

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;

– Nghị định 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường ngày 13 tháng 5 năm 2019;

– Nghị định 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ;

– Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

4. Cấu trúc của Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Cấu trúc của Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được quy định tại Phụ lục VI Thông tư 25/2019/TT-BTNMT có cấu trúc như sau:

Phần 1. Kết quả hoạt động các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

     1. Về công trình bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải

        1.1. Xử lý nước thải

        1.2. Kết quả quan trắc nước thải

     2. Về công trình bảo vệ môi trường đối với khí thải

         2.1. Xử lý khí thải

         2.2. Kết quả quan trắc khí thải

     3. Về quản lý chất thải rắn

    4. Kết quả khắc phục các yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)

Phần 2. Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTNH

     1. Đối với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH, CTRCNTT

     2. Đối với chủ xử lý

        2.1 Thống kê chất thải được xử lý

        2.3. Báo cáo kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, phòng ngừa và ứng phó sự cố; an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe; đào tạo tập huấn định kỳ …);

Phần 3. Tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu

Phần 4. Tình hình triển khai công tác cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

5. Tần suất và thời gian nộp báo cáo

Theo Điều 37 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định như sau:

  • Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.
  • Báo cáo lần đầu được gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

6. Cơ quan tiếp nhận

Theo Điều 37 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định gửi báo cáo tới các cơ quan như sau:

– Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở;

– Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ);

7. Nếu không thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được lòng ghép bởi các báo cáo: Báo cáo quan trắc và báo cáo giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động liên tục; Báo cáo quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại;… nên nếu không thực hiện sẽ dẫn đến việc không thực hiện các báo cáo này.

Mức xử phạt được quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ.

Quý khách hàng có nhu cầu làm “BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ” xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp,

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICO

Địa chỉ: Lầu 3, Indochina Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Quận 1, Tp. HCM

Hotline: 0972 957 939 (Ms.Ngân)

Điện thoại: (028) 66 797 205

E-mail: admin@envico.vn

Website: Congnghemoitruong.net 

0909 79 44 45