Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ Sơ Môi Trường, Hóa Chất: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Hệ Thống Xử Lý: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo Hành, Bảo Trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Bài giảng “An toàn Sức khỏe Môi trường”

436 Views -

An toàn – Safety, Sức khỏe – Healthy  và Môi trường – Environment, hay còn được viết tắt là SHE, HSE, EHS

Học phần đề cập đến công tác an toàn lao động, hệ thống pháp luật hiện hành và các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất công nghiệp. Những biện pháp kỹ thuật về  an toàn thiết bị, hóa chất, môi trường vệ sinh lao động, biện pháp quản lý để ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở sản xuất. Học phần gồm các nội dung sau:

Chương 1 – Những vấn đề chung về An toàn Sức khỏe Môi trường 

Chương 2 – Vệ sinh lao động và môi trường tại doanh nghiệp

Chương 3 – An toàn lao động

Chương 4 – Phòng cháy chữa cháy

Chương 5 – Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

Chương 6 – Tổ chức bộ máy HSE trong doanh nghiệp

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909794445